Het was een inspirerende ervaring om mee te doen aan de eerste maatschappelijke Beursvloer in Velsen van 22 april j.l. Op deze ontmoetingsplek konden plaatselijke bedrijven en maatschappelijke organisaties met elkaar op een informele manier in gesprek komen. Inzet: het uitwisselen van kennis, menskracht of advies, met een deal als resultaat. Eigenlijk handeldrijven zonder geld, dus met gesloten beurs.

Stichting Beursvloer Velsen is een initiatief van het Velsense bedrijfsleven, de Gemeente Velsen en maatschappelijk betrokken organisaties. Het doel is de samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te stimuleren en daarmee de sociale binding in Velsen te vergroten. Een prachtige gelegenheid voor BeLeef Oud-IJmuiden om in contact te komen met bedrijven die bijvoorbeeld drukwerk voor ons kunnen verzorgen, onze ideeën willen uitdragen of ons van organisatorisch advies kunnen voorzien.

Marlenne en Agnes richten voor de middag een beurstafel in met antieke spullen, een scherm met fotopresentatie, visitekaartjes en flyers. Op een zogenaamde Wolkie Tolkies schreven we onze hulpvragen. De zaal stroomde al snel vol met dertig bedrijven en veertig organisaties. Na de officiële beursgong van vier uur konden we met onze ‘wolkies’ in de hand op zoek naar een mooi aanbod.

Al gauw sloten we onze eerste deals met Notarishuis IJmond en Drukkerij Van Rixel. Samen vulden we een formulier in om de match te bezegelen. Deze overeenkomst werd bevestigd met een handtekening van de notaris en daarna gingen vrager en aanbieder samen op de foto met een ‘winnie’ op de schouder; het bewijs van de onderlinge deal. In twee uur tijd sloten we zes deals met bedrijven die het ‘BeLeef Oud-IJmuidenboek’ en sociale activiteiten een warm hart toe dragen.

Om ons heen liepen vragers druk heen en weer met ’wolkies’, sommigen hadden zich verrassend verkleed. Zo huppelde er een levensgroot konijn voorbij en naast ons tafeltje stonden dames in een gestreept tijgerpak inclusief tijger-oren. Met uithangborden en kleurige spandoeken probeerden de vragers op te vallen. Hoekmannen in gele beursjassen stonden klaar om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In een geruite jasje riep de omroeper regelmatig om hoeveel matches er waren gesloten. Aan het einde van de dag waren dit er maar liefst honderddertig.

Veel mensen bezochten onze tafel. BeLeef Oud-IJmuiden bleek aan te spreken. Bezoekers vonden het een mooie gedachte dat verhalen verbinden en dat levensverhalen uit deze wijk in een boek bewaard blijven. We hebben veel plezier beleefd aan de enthousiasmerende middag en de enthousiaste reacties hebben ons gemotiveerd. En toch leuk dat we zowel de eerste als de laatste deal van de middag op ons conto mogen schrijven.

Geef een reactie